درباره پیله

image109

 پیله یک تشکل فرهنگی-هنری مستقل است که برای توانمندسازی هنرمندان مبتکر و تجربه گرا تلاش می کند. پیله توسط هنرمندان و برای هنرمندان اداره می شود. هنرمندانی که دغدغه مندی اجتماعی را نیمه مکمل ذوق ورزی هنری می دانند و بر این باورند که هنر در خلأ شکل نمی گیرد. از این رو گرد هم آمده اند. چنانچه مایلید در استمرار این حرکت سهیم باشید، می توانید از طریق لینک های زیر ما را یاری کنید.  

پیله در راستای تحقق بخشیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت خود، حاضر به همکاری مستمر و نزدیک با تمام سازمانها، نهادها و تشکل هایی ست که دغدغه رشد هنر مستقل در ایران را دارند. چنانچه مایلید با ما در این مسیر همگام شوید، از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.